Eko sredina II

Eko sredina II

Ove godine nastavljamo sa projektom “Eko sredina II”, ovoga puta u osnovnim školama opštine Bogatić, u samom Bogatiću – Mika Mitrović i selima Glušci i Uzveće – Cvetin Brkić. Aktivnosti će se odnositi na unapređenje radne i životne sredine učenika u osnovnim školama, na eko edukaciju o Održivom razvoju i vannastavne aktivnosti na ovu temu, kao i organizovanje Eko kviza kao završnica projekta.

Problemi koje ćemo rešavati u ovim školama odnose se na energetsku neefikasnost i loše mikroklimatske uslove u zimskom periodu izvođenja nastave, kao i u nedostatku opremljenih kabineta za fiziku i hemiju. Školi u Uzveću obezbedićemo centralno grejanje, novu stolariju, krečenje i spuštanje plafona radi boljih uslova za rad i učenje i povećanja energetske efikasnosti, a u osnovnoj školi u Bogatiću opremićemo kabinete za fiziku i hemiju.

Radovi u Uzveću su krenuli, naručena je oprema za fiziku i hemiji, a u toku su pripreme za vannastavne aktivnosti koje ćemo započeti sa početkom nove školske godine kao i pripreme za Eko kviz.

Galerija slika