Eko sredina I

Eko sredina I

Kompanija Philip Morris International je nastavila saradnju sa našom organizacijom. Ovoga puta projektne aktivnosti “EKO SREDINA” dešavale su se na jugu Srbije, u opštinama Preševo i Bujanovac. Krajnji jug Srbije obiluje poljima duvana, čiji su vlasnici šampioni u proizvodnji. Puno je porodica, prozvođača duvana, puno dece iz tih porodica, najčešće iz sela u okolini Preševa i Bujanovca. Prednjače sela Veliki Trnovac, Reljan, Uzveće i druga, kako po proizvodnji duvana tako i po broju proizvođača. U nameri da unapredimo radni i životni prostor dece proizvođača duvana i ostalih učenika u osnovnim školama, opredelili smo se za dve osnovne škole. Jedna takva škola je u selu Reljan – OŠ “9.maj” u opštini Preševo, sa nekoliko isturenih objekata u okolnim selima, kao što je škola sa četiri razreda u selu Buštranje. Druga se nalazi u najvećem selu opštine Bujanovac, u Velikom Trnovcu – OŠ “Muharem Kadriju”. Kao što znamo, obrazovni osnovno školski sistem u našoj zemlji nije na zadovoljavajućem nivou, pa tako osim pratećih problema u nastavi ima malo vannastavnih aktivnosti, a često nedostaju osnovni uslovi za rad i učenje, kao što su adekvatna higijena, toaleti i WC, pijaća voda i dr.

Naš zadatak je bio da promenimo situaciju na bolje i unapredimo radni i životni prostor učenika u osnovnim školama koje smo odabrali. Prioriteti škole “9.maj” su da svaki obrazovni objekt van matične škole u Reljanu ima dobre higijenske uslove i zdravu sredinu za rad i učenje. To do sada nije bio slučaj u svim isturenim odeljenjima, ali smo se mi pozabavili tim problemima i u selu Buštranje, u četvorogodišnjoj školi, uredili dvorište sadnicama četinara i lišćara i pri tom obezbedili učenicima pijaću vodu, zbog zdravlja, higijene i održavanja zelenila u dvorištu, tako što smo iskopali bunar, ispitali kvalitet i ispravnost vode pri čemu su rezultati pokazali da je voda u ispravnom stanju za korišćenje. Moramo napomenuti da je saradnja direktora škole “9.maj” kao i predsenika opštine Preševo veoma dobra, te smo zajeno nakon kopanja bunara i ozelenjavanja, sredstvima škole i lokalne samouprave, obezbedili pumpu koja će omogućiti nesmetano snabdevanje škole vodom.

Osim unapređenja radne i životne sredine učenika osnovne škole “9.maj”, matičnoj školi u Reljanu smo poklonili sto za stoni tenis i lopte za izvođenje nastave iz fizičke kulture, sa sloganom “U zdravoj sredini, zdrav duh i zdravo telo”. Tako smo omogućili učenicima da se usavršavaju u sportu igrajući stoni tenis, a nove lopte će im poboljšati uslove za košarku, fudbal i odbojku.

U Velikom Trnovcu, u osnovnoj školi “Muharem Kadriju”, prioritetni problem čijim rešavanjem smo se bavili odnosio se na loše higijenske uslove i nepostojanje adekvatnih WC-a i toaleta. U saradnji sa lokalnom firmom, opštinom Bujanovac i ostalim predstavnicima lokalnih vlasti i institucija, dovršili smo započetu rekonstrukciju mokrog čvora u školi, opremili toalete i WC, te su sada uslovi za rad i boravak učenika u školi popravljeni. I ovoj smo školi poklonili sto za stoni tenis, a ekološkoj sekciji foto aparat za rad na terenu.

Ekološka edukacija kako mladih tako i odraslih, kao i vannastavne aktivnosti, deo su gotovo svakog našeg projekta, pa tako i ovoga puta. Na časovima u okviru nastave održali smo predavanja na temu “Održivi razvoj” i učenicima pomogli da shvate tokove i povezanost društvenih delatnosti, ekonomije, ekologije, zaštite životne sredine, klime, prirode i prirodnih tokova, prirodne resurse i dr. U tu svrhu smo izradili publikaciju “Održivi razvoj” u saradnji sa stručim licima iz oblasti zaštite životne sredine i ekologije, kako bi ovu temu na što bolji način približili i objasnili mladim generacijama. U slici, ilustracijama i pisanoj reči, knjiga je od strane učenika lepo prihvaćena. Publikaciju smo štampali dvo jezično, na srpskom i na albanskom jeziku,  zbog učenika albanske nacionalnosti, kojih u školi “Muharem Kadriju” ima 100%, a u školi “9.maj” 75% pored učenika sprke nacionalnosti kojih je oko 15%.

Nakon druženja na ovu temu i podele knjiga “Održivi razvoj”, učenici su imali vremena da se spreme za Eko kviz, koji je predstavljao završnicu našeg projekta.

Na Eko kvizu su pokazali da su usvojili informacije i znanje iz oblasti o Održivom razvoju. Ispoljili su svoje takmičarske sposobnosti i razvijali timski duh. Zajedno su se trudili da odnesu pobedu za svoj tim. Zabavljali su se podjednako i učesnici kviza i publika. Usledila je podela nagrada i medijska promocija svega postignutog.

Projekat se nastavlja, a mi se selimo u krajeve na severo zapadu Srbije, gde ćemo unapređivati radnu i životnu sredinu učenika osnovnih škola i njihova praktična znanja iz oblasti Održivi razvoj.

Galerija slika