Aktivnosti u 2006.

Aktivnosti u 2006.

Zeleni ključ je obeležio 22 april Dan planete i učestvovao u Tradicionalnom maršu zviđačkog odreda Josif Pančić.

Projekat – Nišava moja reka. Zeleni ključ, iako ne zvanično, bio je glavni nosioc projektnih aktivnosti projekta „Nišava moja reka“, ekološkog udruženja koje više ne postoji…Edukovali smo osnovce, odrasle i učestvovali u uličnim kampanjama…Projekat je bio posvećen smanjenju zagađenja Dunavskogsliva, kome pripada i Nišava, i promovisanju upotrebe deterdženata bez fosfata zarad ublažavanja efekta eutrofikacije – bujanje modrozelenih i zelenih algi u prisustvu velike količine fosfata iz deterdženata, što za posledicu ima izumiranje akvatičnog sveta.

Reciklaza nije gnjavaža je kampanja koju je Zeleni ključ realizovao u saradnji sa NVO COOPI. Edukacija, ulične akcije, prikupljanje PET ambalaže, podela platnenih vreća…Cilj – promovisanje značaja reciklaže PET ambalaže i podizanje nivoa ekološke svesti građana i podsticanje ekološkog građanskog aktivizma.

Priroda u objektivu je kampanja koju je Zeleni Ključ sproveo sa učenicima srednje umetničke škole u Nišu uz podršku NVO COOPI. Divne fotografije, prirode,zapažene i zabeležene okom i fotoaparatimamladih umetnika izložene su u centru grada. Izložba je bila veomaposećena. Urađen je i katalog koji je pratio izložbu u kome su osim fotografija bili tekstovi koji su opisivali prirodne vrednosti i bogatstvo okoline Niša, sa posebnim osvrtom na Jelačničku i Sićevačku klisuru.

Zeleni ključ je inicirao čišćenje dvorišta OŠ Ivo Andrić, u okviru kampanje Očistimo Svet.