Memorandum o razumevanju sa USAID projektom održivog lokalnog razvoja

U Nišu, na Aerodromu Car Konstantin, je potpisan sporazum o saradnji na projektu održivog lokalnog razvoja između USAID-a, pet opština, predstavnika biznis sektora i građanskog društva. Sporazum su potpisali: Ambasadorka SAD u Srbiji Mary Warlick Direktorka misije USAID-a u Srbiji Susan Fritz Gradonačelnik Niša Miloš Simonović Gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić Predsednik opštine Gadžin Han Saša.. čitaj više →

Dan održivog razvoja

U organizaciji AISEC/a, Zeleni kljuc je dobio poziv da učestvuje svojim predstavljanjem na obeležavanju  dana odrzivog razvoja. U Gimnaziji Stevan Sremac/Bora Stankovic, bilo je gimnazijalaca, studenata, bez medija, i predstavnicik AISEC/a. Zeleni ključ predstavljala je Olivera Miloševic, koja je prezentovala rad Zelenog ključa, sa posebnim osvrtom na doprinos održivom razvoju. čitaj više →

Konferencija NAPOR-a

Zеlеni klјuč, dоbiо је pоziv zа učеšćе nа kоnfеrеnciјu 10 i 11 mаја 2011., nаmеnjеnu svim člаnicаmа NАPОR-а kао i оrgаnizаciјаmа kоје su pоdnеlе kаndidаturu zа člаnstvо u NАPОR-u. Тоm prilikоm NVО Zеlеni klјuč, pоdnеlа је kаndidаturu zа člаnstvо. Prеdstаvnik Zеlеnоg Klјučа, Dušаn Мilојеvić prisustvоvао је оvој kоnfеrеnciјi. čitaj više →

Nacionalni sastanak „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji“

U okviru projekta “Stvaranje održivog mehanizma za unapređenje kvaliteta života u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji“, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je u saradnji sa svojim partnerima organizovao Nacionalni konsultativni sastanak u Nišu, na temu „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji“. Ovaj projekat PROTECTA radi u saradnji sa Udruženjem građana „Zelena zemlja“ iz Babušnice. Projekat.. čitaj više →