10 nov 2011

Nacionalni sastanak “Balkan E-Waste Management Advocacy Network”

0 Comment

Zeleni ključ prisustvovao je Nacionalnom sastanku “Balkan E-Waste Management Advocacy Network”.

U okviru projekta “Balkan E-Waste Management Advocacy Network” je 08. Novembra 2011. godine u Nišu u Sali Kabineta Gradonačelnika Grada Niša, sa početkom od 12h, održan nacionalni sastanak na temu “Moguća rešenja za bolje upravljanje elektronskim i električnim otpadom (E otpadom) u Srbiji”. Sastanku su prisustvovali svi značajni akteri koji se bave pitanjima električnog i elektronskog otpada u Srbiji, predstavnici javnih institucija, biznis sektora, nevladinih organizacija i medija. Domaćin skupa je bio Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša.

Diskusiji su prethodile prezentacije:

  • Projekta “Balkanska mreža za pravilno upravljanje e-otpadom”, od strane predstavnika nacionalne mreže Igora Jezdimirovića iz Inžinjera zaštite životne sredine iz Novog Sada;
  • Rezultata istraživanja “Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010″, od strane Milisava Pajevića iz Nepušačkog edukativni centar iz Kragujevca i
  • “Uticaj nepravilnog odlaganja otpada na ljudsko zdravlje”, od strane gradskog većnika prof. dr Žarko Ranković.

Ovom prilikom je predstavljena i publikacija “Električni i elektronski otpad – Brošura za javno zagovaranje”.

[top]