Aktivnosti u 2004.

Aktivnosti u 2004.

Zeleni ključ nastavlja sa aktivnostima i u 2004 godini. Nižu se organizovano obeležavanje svetskog dana energetske efikasnosti, dana Planete, dana parkova, dana zaštite životne sredine, aktivnosti u Jelašničkoj klisuri i ekološke aktivnosti sa NVO COOPI iz Italije, sa kojom Zeleni ključ nastavlja saradnju do 2007 godine.

Sakupljanje starog papira organizovali smo na Fakultetu zaštite na radu, Filozofskom fakultetu, u samoj školi Ivo Andrić. Tom prilikom sakupili smo 2 t starog paira, prodali…Tako smo obeležili svetski dan energetske efikasnosti, sačuvali nekoliko stabala, uštedeli energiju za dobijanje novog papira, smanjili količinu otpada na deponiji, povećali procenat reciklaže papira, edukovali najmlađe …

Najmlađi članovi Zelenog ključa, učestvovali su na tradicionalnom maršu – stazama Josifa Pančića, sa izviđačima iz regiona. Bio je to marš, koji je podrazumevao pešačenje od 15-ak kilometara, počevši od sela Čukljenik u Jelašničkoj klusuri pa sve do Niške Banje, koji su klinci izdržali i dugo pričali o njemu…Tako su obeležili svetski dan Planete.

Dan parkova je posebno zaokupirao pažnju članstva ekološkog kluba Zeleni ključ. Učenici su napravili maketu parka kakvog žele u svom naselju Ratko Jović u Nišu. Poklonili su ga tadašnjem direktoru JKP „Medijana“, gospodinu Dragoslavu Ćirkoviću, i sektoru „Zelenilo“, uz obećanje nadležnih da će jednog dana dobiti park u naselju. Posadili su cveće u gradskoj bašti u centru grada zajedno sa zaposlenima iz JKP „Medijana“, sektor „Zelenilo“.

Projekat „Eko festival“ bio je prilika da se članovi Zelenog ključa uključe u aktivnosti obeležavanja svetskog dana Zaštite životne sredine. Naime NVO Protekta kao nosioc projekta i Zeleni ključ kao učesnik realizovali su konkurs za učenike niških osnovnih škola, koji se odnosio na likovne radove u više tehnika. Posebno je bila interesantna, što je i potvrđeno kasnije kada su radovi pristigli, tehnika skulpture i instalacije od reciklabilnih materijala. Izložbeni paviljon u Tvrđavi osvanuo je 5.juna sa preko 500 dečijih likovnih radova. Izložba je bila izuzetno posećena, a posebno eko radionice posvećene učenicima niških osnovnih škola.

Zeleni ključ, jula 2004 godine, započinje saradnju sa NVO COOPI iz Italije. Neke od aktivnosti bile su organizovanje i uklanjanje divljih deponija iz Jelašničke klisure, kampanja podizanja javne svesti stanovnika sela u jelašničkoj i sićevačkoj klisuri, kampanja o značaju zaštite životne sredine u zaštićenim prirodnim područjima i o značaju organizovanog odvoza smeća. Tada započeta saradnja sa NVO COOPI, nastavlja se do 2007 godine, avgusta meseca, kada je NVO COOPI završila svoju trogodišnju ekološku misiju u Nišu. Zajedničke aktivnosti i saradnja sa NVO COOPI ojačale su i osnažile udruženje građana Zeleni ključ.