18 феб 2011

Nacionalni sastanak „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji“

0 Comment

U okviru projekta “Stvaranje održivog mehanizma za unapređenje kvaliteta života u Južnoj i Jugoistočnoj Srbiji“, Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA je u saradnji sa svojim partnerima organizovao Nacionalni konsultativni sastanak u Nišu, na temu „Zelene javne nabavke u Republici Srbiji“. Ovaj projekat PROTECTA radi u saradnji sa Udruženjem građana „Zelena zemlja“ iz Babušnice. Projekat se realizuje uz podršku programa SECTOR koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Nacionalni sastanak je održan, u petak 18. februara 2011. godine sa početkom od 11 časova u velikoj sali Skupštine grada Niša. Sastanku je prisustvovalo oko 40 predstavnika lokalnih samouprava, i organizacija civilnog društva, medija.

Na Nacionalnom konsultativnom sastanku je predstavljen koncept „Zelene javne nabavke“, njene koristi i dobiti, kao i modeli uvođenja ekološkog kriterijuma u tenderske procedure; predstavljeno je i iskustvo lokalnih samouprava iz južne i jugoistočne Srbije u procesu uvođenja ekološkog kriterijuma i dati su primeri dobre prakse iz zemalja Evropske unije; u završnom delu sastanka su dati i predlozi šta Republika Srbija i lokalne samouprave mogu uraditi na uvođenju ekološkog kriterijuma u procesima javnih nabavki.

[top]