17 мај 2011

U organizaciji AISEC/a, Zeleni kljuc je dobio poziv da učestvuje svojim predstavljanjem na obeležavanju  dana odrzivog razvoja. U Gimnaziji Stevan Sremac/Bora Stankovic, bilo je gimnazijalaca, studenata, bez medija, i predstavnicik AISEC/a. Zeleni ključ predstavljala je Olivera Miloševic, koja je prezentovala rad Zelenog ključa, sa posebnim osvrtom na doprinos održivom razvoju.

[top]